Referenser

REFERENSER

Nedan listas ett antal företag jag har arbetat åt. En del företag finns inte längre eller har blivit uppköpta medan andra är välmående och i full vigör.

 

Utbildningsmetodik

ABB Atom

Ericsson Information Systems

Åke Larson Construction

Arbetsmarknadsstyrelsen

Exportrådet

Cap Programator

Fiskeriverket

Swedmar

Havs- och Vattenmyndigheten

Svensk Rotaryservice

IT-Assist

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)